Aplică acum

  Vizitarea Expoziției Permanente de la YI WU înseamnă găsirea mult mai ușoară a produselor dorite.

  Formular de înscriere la Misiunea Economică Permanentă de la YI WU

  Veți fi informat despre stagiul solicitării Dumneavoastră,
  după cum urmează:
  - Vă vom transmite o Confirmare a primirii Formularului împreună cu detaliile de plată și de obținere a vizei chineze.

  Vă rugăm să completați toate secțiunile Formularului de mai jos, cu cât mai multe informații care să ne ajute în pregătirea vizitei Dvs. Vă sugerăm să completați câte un Formular pentru fiecare solicitare.

  Detaliile companiei dumneavoastră

  Denumirea companiei

  Adresa completă
  Telefon
  Fax
  E-mail birou
  Website
  Persoana de Contact D-lD-naD-ra
  Funcția sau departamentul
  E-mail direct
  Anul inființării companiei
  Nr. de angajați
  Cifra de afaceri anuală: (US$/Euro)
  Obiectul de activitate : (Vă rugăm să bifați categoriile relevante)
  AsociațieLanț de magazineImportatorDistribuitorVânzarea prin internetCompanie de exportAgent de exportAngrosistAgent de importCompanie de vânzări prin internetProducătorMagazinAlt obiect de activitateCompanie de serviciiCentru comercialComerț/ Companie de producție industrială
  Specificați produsul/serviciul pe care compania Dvs îl oferă, inclusiv, inclusiv mărcile de care s-a ocupat:

  Ce oferim?

  Pentru Misiunea Economică în YI WU, China, vom asigura următoarele servicii pentru grupuri cuprinse între 5 și 10 persoane:
  • Transport cu avionul București – China (cu escală) și retur;
  • Transferuri private aeroport – hotel – aeroport în China;
  • 7/8 nopți cazare în China la Hotel 4*/5* (loc în cameră dublă), cu mic dejun inclus;
  • Vizitarea Expoziției aleasă din China;
  • Ghidaj în limba chineză/engleză/română (un ghid la 4 persoane);
  • Însoțitor din partea ICBC pe tot parcursul Misiunii Economice;
  • Înregistrare la expoziție pentru fiecare participant și firmă;
  • Obținerea invitației pentru viză și asistență în formalitățile de obținere a vizei pentru China;
  • Obținerea vizei chineze, solicitantul se va prezenta personal pentru prelevarea impresiunilor papilare.
  Prețul va diferi funcție de numărul membrilor delegației, de locul în cameră (singur sau dublu) și de solicitările punctuale ale membrilor delegației.
  Taxa de bază (nerambursabilă = 50€ de fiecare Formular Completat.

  Stabilirea unei întâlniri (opțional) 75 € pentru fiecare întâlnire.

  Informații cu privire la detaliile de plată

  ICBC – INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL

  Cont Ron: COD IBAN: RO86INGB0000999906214832 deschis la ING Bank București,

  Sucursala Tineretului

  Cod Swift: INGBROBU

  Adresa: B-dul. Lacul Tei, nr. 1-3, etaj 7, cam. 718, sector 2, cod poștal: 020371, București

  Am luat la cunoștință că toate informațiile de mai sus pot fi folosite de către ICBC-International Consultants and Business Company SRL pentru a fi incluse în totalitate sau numai în parte în baza ei de date, pentru a fi folosite în procesul de marketing, în cel de identificare de parteneri externi/interni sau în orice alt scop așa cum este definit în Declarația de Politica de Confidențialitate (disponibilă pe www.icbc-ro.com); Confirm ca am aprobarea și autorizarea fiecărei entități stipulate în acest Formular, pentru a-i disemina datele personale în scopul celor definite mai sus.

  Dacă sunteți cetățean al Uniunii Europene (“UE”) / Spațiului Economic European (“SEE”), VA RUGĂM să bifați dacăacceptați folosirea datelor furnizate în scopuri de marketing.

  Pentru clienții care nu fac parte din UE, va rugăm să nu completați aceste câmpuri așa cum sunt cerute de legea europeana a protecției

  datelor personale.


  Politica privind fișierele cookies | Politica de confidențialitate

  Termene și condiții

  1. Prin completarea acestui Formular pentru ICBC Application Form (participare la Misiune Economica) care include toate informațiile si raportul furnizat de ICBC-International Consultants and Business Company SRL cu subsidiarele ei, conducerea, licențele, vânzătorii, agenții și angajații acestei companii (numită colectiv “ICBC”` in acest proces) și Dumneavoastră (incluzând companiile afiliate dacă reprezentați o companie), reprezintă garanția că:
  a) Sunteți autorizat să intrați într-un dialog economic și să vă respectați obligațiile derivate din acest angajament;
  b) Toate aceste informații furnizate sau diseminate prin acest Formular, sunt adevărate, corecte, complete, sunt la zi;
  c) La completarea Formularului nu v-ați bazat pe nicio declarație, reprezentare, garanție sau condiție făcută de ICBC care nu este conținută în acest Acord.

  2. ICBC este îndreptățit să respingă orice Formular/solicitare fără a da explicații asupra acestui motiv. Taxele de Cerere* sunt solicitate in scopuri administrative și sunt plătibile imediat după ce ICBC v-a transmis Confirmarea de primire a Formularului (``Data Confirmării``). Taxele de Cerere* trebuie plătite în valoare netă și trebuie să conțină toate taxele bancare sau orice alte taxe datorate sistemelor de efectuare a plăților. Dacă efectuați plata prin sistemul de transfer electronic trebuie să vă asigurați că aveți suficiente fonduri pentru a acoperi toate taxele datorate acestor plăți. ICBC va începe procesarea Cererii Dvs. doar după efectuarea plății nete.

  3. Taxa de participare* nu va fi returnată, parțial sau total, cu excepția următoarelor cazuri:
  a) Daca vă anulați Formularul de Participare la Misiune Economică în intervalul de 5 zile lucrătoare de la data primirii Confirmării, în acest caz ICBC va percepe doar taxa de bază care va fi dedusă din totalul Taxei de participare* primită în integralitatea ei în avansul oricărei rambursări; sau
  b) Dacă ICBC nu reușește să compună grupul minim necesar organizării Misiunii Economice, așa cum a fost specificat in Formularul de Aplicație, in acest caz ICBC va percepe doar taxa de servicii de bază* care va fi dedusă din integralitatea Taxei de servicii* primita anterior oricăror rambursări
  Dacă vă anulați Formularul de Aplicație într-un interval de timp care depășește 5 zile lucrătoare, care începe după data primirii Confirmării primirii acestuia, ICBC NU VA RETURNA TAXA DE SERVICII* primită în integralitatea ei.
  4. Rambursarea taxelor se va face în RON sau EURO (la cursul BNR din ziua rambursării) pe baza solicitării Dvs. ICBC poate face rambursarea taxelor în orice maniera dorește și va deduce toate taxele datorate băncii sau cele derivate din schimburi valutare. Dacă nu sunteți satisfăcut de orice informații sau de rezultatul Misiunii Economice organizată de ICBC, compania noastră NU VA RETURNA TAXA DE SERVICII.

  5. Toți aplicanții trebuie să fie înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca firmă activă/PFA/sau orice altă formă acceptată de ONRC, în conformitate cu legea. ICBC poate să solicite ca aplicantul sa furnizeze Certificatul Constatator, Certificatul de Înregistrare, cărți de vizită, și/sau cataloage de produse sau orice alte documente ale companiei prin care se poate demonstra că aceasta desfășoară afaceri legitime și în conformitate cu legislația țărilor din care provin.

  6. Sunteți de acord, voluntar, sa furnizați astfel de informații solicitate de către ICBC, pe parcursul procesării cererii Dvs astfel încât să putem fi siguri că aveți posibilitatea de a vă onora obligațiile materiale și financiare. Completând și semnând acest Formular înseamnă că AȚI CITIT , AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD cu termenele și condițiile din Declarația și Politica de Confidențialitate a ICBC.

  7. In ceea privește relația dintre Dvs și ICBC, toate informațiile cuprinse în Formularul de Înscriere la Misiunea Economica vor rămâne în cadrul ICBC
  care va putea acționa în următoarea manieră
  a) Folosirea informațiilor în scopuri de activități de marketing, în campanii sau materiale publicitare
  b) Publicitate și/sau promovare de produse și servicii;
  c) Orice alt scop comercial

  8. ICBC nu poate fi învinuit de orice întârziere sau de eșec în realizarea obligațiilor sale derivate din acest Angajament, cazuri care nu îi sunt imputabile cum ar fi („forța majora”) incluzând dar nelimitând-se la catastrofe naturale, greve, deconectări de curent, dispute industriale, incendii, virusări de computer, epidemii și/sau lipsa de materiale de informare.

  9. ICBC nu poate fi trasă la răspundere, materială sau pecuniară, și nu poate fi considerat că a încălcat acest Acord prin întârzierea sau eșecul realizării Misiunii Economice dacă este cauzat de forță majoră.

  10. ICBC pregătește Misiunea Economică bazând-se pe informații furnizate de cea de a treia parte și nu efectuează investigații ca sa determine acuratețea acestora.
  a) INCLUDEREA INFORMAȚIILOR ÎN FORMULARUL DE ÎNSCRIERE CONSTITUIE DOAR O MODALITATE DE A ORGANIZA MISIUNEA ECONOMICĂ
  b) FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA MISIUNEA ECONOMICĂ ESTE ÎNTOCMIT CU INFORMAȚII DE BAZĂ, ACESTEA NECONSTITUINDU-SE CA O GARANȚIE SAU O RECOMANDARE (EXPRESĂ SAU IMPUSĂ). MISIUNEA ECONOMICĂ ESTE ORGANIZATĂ DE ICBC PE BAZA INFORMAȚIILOR PRIMITE ȘI COMPANIA NU POATE FI TRASĂ LA RASPUNDERE CU PRIVIRE LA: INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN ACESTA, ACURATEȚEA ȘI ADECVAREA INFORMAȚIILOR, A SUSTENABILITĂȚII LOR, CONSECINȚELOR DERIVATE DIN ACESTEA , A FOLOSIRII ACESTORA ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII, A OBȚINERII UNUI CREDIT, ETC.
  c) ICBC RESPINGE ORICE PLÂNGERI REFERITOARE LA PIERDERI, PAGUBE DE ORICE NATURĂ CE AU LA BAZĂ SAU SUNT ÎN LEGATURĂ CU FOLOSIREA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE LA MISIUNEA ECONOMICĂ SAU CU INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN ACESTA ȘI CARE AU FOST FOLOSITE DE ORICE PERSOANĂ PENTRU ORICARE AR FI MOTIVUL FOLOSIRII
  d) FOLOSIREA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA MISIUNEA ECONOMICĂ SE VA FACE NUMAI ÎN SCOPUL ORGANIZĂRII MISIUNII ECONOMICE. DVS. SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL DE CORECTITUDINEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN FORMULARUL DE ÎNSCRIERE. DVS SUNTEȚI SINGURUL RĂSPUNZATOR PENTRU ÎNSCRIEREA CORECTĂ ȘI LEGALĂ A INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN FORMULAR (INCLUSIV DAR NELIMITÂNDU-SE LA LEGEA PRIVIND DATELE PERSONALE APLICABILĂ ÎN ȚARA DVS. DE ORIGINE).
  e) SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU VĂ INDREPTAȚI ÎMPOTRIVA ICBC CA URMARE A PRETENȚIILOR SAU A COSTURILOR LEGATE DE PROCEDURILE JURIDICE (TAXE ETC) CARE DERIVĂ DIN FOLOSIREA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA MISIUNEA ECONOMICĂ ALTFEL DECÂT AȘA CUM A FOST STIPULAT ÎN ACEST ACORD.

  11. Pentru ca să subliniem neimpunerea art. 10, pct. c), ICBC va răspunde, pe baza prevederilor acestui Acord, în limita Taxei de Servicii percepută pentru serviciile prestate.

  12. Acest acord cuprinde toate termenele agreate de ambele părți și excedez oricăror angajamente anterioare, scrise sau orale, oricăror mandate de reprezentare sau împuterniciri referitoare la subiectele cuprinse în acest acord.

  13. Ilegalitatea, invalidarea, sau neimpunerea oricărei prevederi din prezentul acord în fața oricărei jurisdicții nu va afecta legalitatea, valabilitatea sau impunerea acestuia în ansamblul sau sub oricare altă jurisdicție

  14. Acest acord este guvernat de legile române. Prin semnarea acestuia vă dați acceptul de a vă supune exclusiv jurisdicției din România.

  *Vezi detaliile de plată ale serviciilor.